Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Ilfov
 


 

La multi ani!

tuturor doamnelor și domnișoarelor membre CECCAR, sănătate, prosperitate și numai împliniri !


 

Ofertă specială – IFRS 2015

 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.

 


Calendarul informativ al cursurilor pentru anul 2017

 


 

COMUNICARE PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE RAPORT DE ACTIVITATE SI FACILITATI FINANCIARE PANA LA DATA DE 17.03.2017


 

  SEMINAR PRIVIND INCHIDEREA ANULUI FINANCIAR  2016  

MODIFICARI FISCALE INCEPAND CU 01 .01.2017

 Conducerea filialei CECCAR Judet Ilfov organizeaza un seminar cu tematica de mai sus in data de 28 Februarie 2017

LOCATIE : sala de la etajul 4 din cladirea CECCAR str Intr Pielari nr 1 Sect 4 Bucuresti

INTERVALUL ORAR ESTE : 16.00-18.00

MODERATOR - FLORIN DOBRE

Sunt invitati expertii contabili si contabilii autorizati practicieni care au nevoie de precizari privind inchiderea anului din punct de vedere contabil si fiscal.

Inscrieri la filiala pe email sau telefon

Locuri limitate de capacitatea salii.

 

 


 

ADUNAREA GENERALA

În ziua de 28 Martie, ora  16.00, locația Sala Amfiteatru „Marin Toma”,  str. Intr. Nestorel 2- 4, Bucuresti, Sectorul 4, cladirea CECCAR Filiala Bucuresti, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei judet Ilfov  a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;
 2. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 3. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 4. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 6. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 8. Aprobarea listei cabinetelor propuse a fi supuse auditului de calitate in anul urmator
 9. Diverse

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 18.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.


 

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România

 


 

·  Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015 http://ceccar.ro/ro/?p=7674

·  Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri http://ceccar.ro/ro/?p=7681

  


 

Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

 

 

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.

 

 


 

Materiale cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017

  

- Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat;
- Metodologia de stabilire a cotizațiilor de membru;
- Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR;
- Declarație privind forma de desfășurare a profesiei;
- Raport anual de activitate;
- Raport anual de activitate simplificat;

- Raport anual membrii v3.0 WORD

- Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina;

- Declaratie proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare;

 IMPORTANT: PENTRU A BENEFICIA DE FACILITATILE ACORDATE MEMBRILOR TERMENUL ESTE 28 FEBRUARIE 2017


Model - Declarație de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior


 

VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI  2017

TERMEN PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE SI PLATA INTEGRALA A COTIZATIILOR ESTE 28 FEBRUARIE A ANULUI IN CURS


 ÎN CAZUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI:

 • Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei;
 • Depunerea raportului anual de activitate normal COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ (raportul de activitate normal  se completează de membri care au avut activitate);
 • Depunerea raportului anual de activitate simplificat COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ (raportul de activitate simplificat se completează de membri care nu au avut activitate)
 • Extras din registrul de încasări și plăți;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp, pana pe 28 februarie;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2016;
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină;
 • Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale, de la medic specialist, din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale, până la data de 15 februarie 2017.

Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va clarifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ / CONTABILITATE:

 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ;
 • Extras din balanța conturilor;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp, pana la 28 februarie;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății;
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății;
 • Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale, de la medic specialist, din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

 

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv

 

 


 

Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.

Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.


 21 SEPTEMBRIE

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN

Instituirea zilei contabilului român a fost motivată de faptul că multe alte profesii din România, unele cu membri mult mai puţini decât numărul profesioniştilor contabili, sărbătoresc anual o zi a lor în care fac bilanţul muncii, premiază colegii cu merite deosebite şi, nu în ultimul rând, se distrează.

De ce s-a ales ziua de 21 septembrie?

Pentru că profesia contabilă este privitã ca cea care gestionează, calculează şi păstrează echilibrul între "cât trebuie"şi "de unde luăm".

Cu alte cuvinte, este o profesiune ce presupune mult tact şi echilibru.

Simbolul profesiei contabile este contul, instrument care se reprezintă de cele mai multe ori sub forma unui T sau a unei balanţe. Nu mai punem la socotealã faptul că există chiar şi un alt instrument de lucru cu denumirea de Balanţă

Toate acestea au determinat sã se aleagă o zi care sã sugereze echilibrul şi să aibă legătură cu instrumentele de lucru ale profesiei noastre.

Astfel, s-a ales ziua de 21 septembrie, ziua echinocţiului dintre vară şi toamnă, când ziua este egală cu noaptea, zi care constituie începutul zodiei Balanţă.

Propunerea a fost aprobată de Conferinţa Naţională a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 2 septembrie 2004, care a adoptat-o în unanimitate şi cu mare entuziasm, prin Hotãrârea nr. 04/52. Materializarea acestei idei a revenit Consiliului Superior, care, prin Hotãrârea nr. 04/62 din 20 noiembrie 2004, a aprobat Normele nr. 12.726/2004 privind modul de organizare şi desfăşurare a manifestărilor prilejuite de ziua de 21 septembrie ca zi naţională a contabilului român.

Oficial, prima ediţie a sărbătoririi "Zilei naţionale a contabilului român" a fost 21 septembrie 2005.

           

Save

Save


Revista online CECCAR Business Magazine.

Aceasta poate fi vizualizată la adresa www.ceccarbusinessmagazine.ro

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

 

Save

Save

Save

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009